Монетарната политика на RBI; Стапката на REPO останува непроменета на 6.5%

Стапката на РЕПО останува непроменета на 6.5%.  

Стапка на РЕПО или стапка на „Опција за откуп“ е стапката со која Централната банка им позајмува пари на комерцијалните банки или финансиските институции во однос на хартии од вредност. Промените во стапката на репото влијаат на протокот на пари на пазарот, па оттука и растот и инфлацијата. Пониската стапка на РЕПО ја зголемува понудата на пари и ја проширува економијата, но инфлацијата расте додека високата стапка на РЕПО ја намалува понудата на пари на пазарот и го ограничува економскиот раст, но инфлацијата останува под контрола.  

ОГЛАС

Одлука да се задржи стапката на РЕПО непроменета само за овој состанок.  

Очекуваната стапка на раст на БДП е 6.5% 

Инфлацијата е омекната, но останува на повисоко ниво. Се очекува да се ублажи во 2023-24 година.  

RBI Изјава на гувернерот   

Доставувајќи ја денеска двомесечната Изјава за монетарна политика на РБИ преку каналот на РБИ на Јутјуб, гувернерот на РБИ Шактиканта Дас информираше дека Комитетот за монетарна политика одлучил едногласно да ја задржи стапката на репо на политиката непроменета на 6.50 отсто со подготвеност да дејствува, доколку настане ситуацијата па налог. Следствено, стапката на постојаниот депозит (SDF) ќе остане непроменета на 6.25 отсто, а маргиналната постојана стапка на средства (MSF) и Банкарската стапка на 6.75 отсто.

Гувернерот забележа дека инфлацијата е над целта и со оглед на нејзиното сегашно ниво, сегашната каматна стапка сè уште може да се смета за приспособлива. Оттука, МПЦ одлучи да остане фокусирана на повлекување на сместувањето.

Истакнувајќи дека економската активност останува отпорна во услови на глобална нестабилност, гувернерот информираше дека реалниот раст на БДП на Индија за 2023-24 година е проектиран на 6.5 отсто, а првиот квартал на 1 отсто; К7.8 на 2 проценти; К6.2 на 3 отсто; и К6.1 со 4 отсто.

Гувернерот информираше дека инфлацијата на ИПК се предвидува да се ублажи до 5.2 отсто за 2023-24 година; со Q1 на 5.1 отсто; К2 на 5.4 проценти; К3 на 5.4 проценти; и К4 со 5.2 отсто.

Гувернерот на RBI најави пет дополнителни мерки, како што е дадено подолу.

Развивање на копнениот пазар на деривати што не се испорачуваат

Гувернерот објасни дека на банките во Индија со IFSC банкарски единици (IBUs) претходно им било дозволено да вршат трансакции во индиска рупија (INR) договори за девизни деривати кои не се испорачуваат (NDDC) со нерезиденти и со други подобни банки кои имаат IBU.

Сега, на банките со IBU ќе им биде дозволено да нудат NDDC кои вклучуваат INR на резидентни корисници на копнениот пазар. Гувернерот информираше дека оваа мерка дополнително ќе го продлабочи пазарот на девизен курс во Индија и ќе обезбеди зголемена флексибилност на жителите во исполнувањето на нивните барања за хеџинг.

Подобрување на ефикасноста на регулаторните процеси

Гувернерот на RBI информираше дека ќе се развие заштитен веб-базиран централизиран портал наречен „PRAVAAH“ (Платформа за регулаторна апликација, валидација и овластување), за да им се овозможи на субјектите да аплицираат за лиценца/овластување или регулаторни одобренија од Резервната банка. Во согласност со најавата за Буџетот на Унијата 2023-24 година, ова ќе го поедностави и рационализира тековниот систем, каде што овие апликации се прават и преку офлајн и преку онлајн режими.

Гувернерот информираше дека на порталот ќе бидат прикажани временски рокови за одлучување по бараните апликации/одобрувања. Оваа мерка ќе донесе поголема ефикасност во регулаторните процеси и ќе го олесни водење бизнис за регулираните субјекти на Резервната банка.

Развој на централизиран веб-портал за јавноста за пребарување на неподигнати депозити

Гувернерот истакна дека во моментов, штедачите или корисниците на неподигнати банкарски депозити од 10 или повеќе години треба да поминат низ веб-страниците на повеќе банки за да ги лоцираат таквите депозити.

Сега, со цел да се подобри и прошири пристапот на штедачите/корисниците до информации за вакви непобарани депозити, одлучено е да се развие веб-портал за да се овозможи пребарување низ повеќе банки за можни непобарени депозити. Ова ќе им помогне на штедачите/корисниците да ги вратат неподигнатите депозити, рече гувернерот.

Механизам за решавање на поплаки поврзани со известување за кредитни информации од страна на кредитни институции и кредитни информации обезбедени од компании за кредитни информации

Потсетувајќи дека Компаниите за кредитни информации (КИК) неодамна беа ставени под

во делот на Интегрираната шема на Народниот правобранител на Резервната банка (РБ-ИОС), гувернерот најави дека ќе се применат следните мерки:

  1. механизам за компензација за одложено ажурирање/поправка на извештаите за кредитни информации
  2. одредба за SMS/email предупредувања до клиентите секогаш кога се пристапува до нивните извештаи за кредитни информации
  3. временска рамка за вклучување на податоците добиени од КИЦ од кредитните институции
  4. обелоденувања за поплаки од клиенти добиени од CIC

Овие мерки дополнително ќе ја подобрат заштитата на потрошувачите, рече гувернерот.

Работење на однапред санкционирани кредитни линии кај банките преку УПИ

Гувернерот истакна дека унифицираниот интерфејс за плаќања (UPI) ги трансформира плаќањата на мало во Индија и потсети како робусноста на UPI е искористена за развој на нови производи и функции одвреме-навреме. Гувернерот објави дека сега е одлучено да се прошири опсегот на УПИ со дозволување на работење на однапред санкционирани кредитни линии кај банките преку УПИ. Оваа иницијатива дополнително ќе ги поттикне иновациите, додаде тој.

„Војната против инфлацијата мора да продолжи“

Гувернерот подвлече дека борбата против инфлацијата се уште не е завршена. „Нашата работа сè уште не е завршена и војната против инфлацијата мора да продолжи додека не видиме траен пад на инфлацијата поблиску до целта. Спремни сме да дејствуваме соодветно и навреме. Уверени сме дека сме на вистинскиот пат да ја намалиме инфлацијата до целната стапка на среден рок“.

Гувернерот информираше дека индиската рупија се движи уредно во календарската 2022 година и продолжува да биде така и во 2023 година. Ова е одраз на силата на домашните макроекономски основи и отпорноста на индиската економија на глобалните прелевања.

Показателите за нашиот надворешен сектор се значително подобрени, рече гувернерот на РБИ. Девизните резерви се повратија од 524.5 милијарди УСД на 21 октомври 2022 година и сега изнесуваат над 600 милијарди УСД, земајќи ги предвид нашите напредни средства.

„Остануваме цврсти и решителни во нашата потрага по стабилност на цените“

Како заклучок, гувернерот на РБИ истакна дека од почетокот на 2020 година, светот минува низ период на екстремна неизвесност; сепак, во оваа застрашувачка средина, индискиот финансиски сектор останува отпорен и стабилен, рече тој. „Генерално, проширување на економската активност; очекуваното ублажување на инфлацијата; фискалната консолидација со фокус на капиталната потрошувачка; значителното стеснување на дефицитот на тековната сметка на поодржливи нивоа; и удобното ниво на девизни резерви се добредојдени случувања кои дополнително ќе ја зајакнат макроекономската стабилност на Индија. Ова овозможува монетарната политика да остане непоколебливо фокусирана на инфлацијата“. Гувернерот подвлече дека со непопустлива базична инфлација, остануваме цврсти и решителни во нашата стремеж кон стабилност на цените што е најдобра гаранција за одржлив раст.

Прес-конференција за пост-монетарната политика

*** 

ОГЛАС

Остави ОДГОВОР

Ве молиме внесете го вашиот коментар!
Ве молиме внесете го вашето име овде

За безбедност, потребна е употреба на услугата reCAPTCHA на Google што е предмет на Google Приватност Услови на употреба.

Се согласувам со овие услови.